ACTIVITEITEN


ACTIVITEITENVERSLAG 2017 

 

In 2017 hebben bestuursleden van Stichting Kambo enkele malen een bezoek gebracht aan de projecten Zambia. Reis- en verblijfkosten waren voor eigen rekening van de bestuursleden.

 

1. In het project LOGO 3000 Zambia zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Inmiddels zijn nu 5 scholen opgenomen in het project. De scholen hebben de beschikking over de onderwijsmaterialen en de scholen zetten dat in volgens een vast schema. Drie maal zijn de leerkrachten van de scholen in 2017 getraind in taaldidactiek en in het bijzonder in de woordenschatontwikkeling gekoppeld aan het materiaal. De plaatselijke coördinator woont de trainingen bij. Hij bezoekt de scholen eens per maand en voert klassenobservaties uit en maakt daar verslag van. Alle leerlingen van Grade 2, 3 en 4 van deze scholen hebben in de toetsweken aan het einde van het trimester deelgenomen aan algemene assessments over de woordenschat van LOGO 3000 die is aangeleerd in het betreffende trimester. De resultaten zijn voor de meeste scholen bijzonder goed. Op basis daarvan heeft het hoofd van het District Education Board van het Zambiaanse Ministry of General Education een aanbevelingsbrief geschreven t.b.v. sponsors: “….. Having seen the positive achievements and approaches this program is yielding in the district, I write to commend the organizers for any funding from well-wisher, so that it is scaled to a good number of schools in helping the learners to read and write better.”

De activiteiten zullen op deze manier en voorlopig op deze schaal worden voortgezet in 2018. Stichting Kambo heeft inmiddels een ANBI-status aangevraagd en wil de komende tijd op zoek naar sponsors die het project en de uitbreiding van het project willen steunen.

 

2. De renovatie van de Katemo school. Deze school ligt verder in het achterland in Mfuwe, Oost Zambia. De school heeft geen extra fondsen en de streek heeft een arme bevolking. Het lerarenteam is competent en enthousiast, maar de school ontbeert veel basisvoorzieningen. Met ingezameld geld is de school – samen met de leerlingen – opgeknapt en voorzien van aanvullend meubilair. Nu kunnen alle leerlingen zitten (soms met drie in een schoolbank), kunnen de klassen worden afgesloten en zijn alle muren geverfd. De gerenoveerde school is plechtig overgedragen aan de ouders (de community); de PTA (Parents Teachers Association) van Katemoschool gaat toezien op goed onderhoud. Inmiddels is er ook een safarilodge in de regio gevonden die de school adopteert en samen met buitenlandse bezoekers geld gaat inzamelen voor o.a. het opknappen van de onderkomens van leraren bij de school en de bouw van een schoolbibliotheek.

Er blijft in 2018 intensief contact met de Katemoschool (het team en de oudercommissie). Er zal ook intensief worden samengewerkt met de betreffende safarilodge.

 

3. Het project Achaise heeft in 2016 nog een donatie ontvangen, ten behoeve van o.a. de schoolbibliotheek. Momenteel zijn enkele buitenlandse organisaties en sponsors actief in Achaise; Stichting Kambo heeft zich hier wat teruggetrokken.