ACTIVITEITEN


ACTIVITEITENVERSLAG 2018

In 2018 hebben projectuitvoerders en bestuursleden van Stichting Kambo enkele malen een bezoek gebracht aan de projecten Zambia. Reis- en verblijfkosten waren voor eigen rekening.  

1. In het project LOGO 2000 Zambia zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Inmiddels zijn nu 5 scholen opgenomen in het project. De scholen hebben de beschikking over de onderwijsmaterialen en de scholen zetten dat in volgens een vast schema. Drie maal zijn de leerkrachten van de scholen in 2018 getraind in taaldidactiek en in het bijzonder in de woordenschatontwikkeling gekoppeld aan het materiaal. De plaatselijke coördinator voert een deel van de trainingen uit. Hij bezoekt ook de scholen eens per maand en voert klassenobservaties uit en maakt daar verslag van. Alle leerlingen van Grade 2, 3, 4 en 5 van deze scholen hebben in de toetsweken aan het einde van het trimester deelgenomen aan algemene assessments over de woordenschat van LOGO 2000 die is aangeleerd in het betreffende trimester. De resultaten zijn voor de meeste scholen bijzonder goed. Op basis daarvan heeft het hoofd van het District Education Board van het Zambiaanse Ministry of General Education een aanbevelingsbrief geschreven t.b.v. sponsors: “Having seen the positive achievements and approaches this program is yielding in the district, I write to commend the organizers for any funding from well-wisher, so that it is scaled to a good number of schools in helping the learners to read and write better.” 

  

 

De activiteiten zullen op deze manier en voorlopig op deze schaal worden voortgezet in 2019. Stichting Kambo heeft inmiddels een ANBI-status verkregen en zal aanvragen voor financiële steun indienen bij goede-doelen-fondsen en vermogensfondsen die de projecten en de uitbreiding van de projecten willen steunen.

2. De renovatie van de Katemo school. Deze school ligt verder in het achterland in Mfuwe, Oost Zambia. De school heeft geen extra fondsen en de streek heeft een arme bevolking. Het lerarenteam is competent en enthousiast, maar de school ontbeert veel basisvoorzieningen. Met ingezameld geld is de school in de zomer 2018 – samen met de leerlingen – opgeknapt en voorzien van aanvullend meubilair. Nu kunnen alle leerlingen zitten (soms met drie in een schoolbank), kunnen de klassen worden afgesloten en zijn alle muren geverfd. De gerenoveerde school is plechtig overgedragen aan de ouders (de community); de PTA (Parents Teachers Association) van Katemoschool gaat toezien op goed onderhoud. Inmiddels is er ook een safarilodge in de regio gevonden die de school adopteert en samen met buitenlandse bezoekers geld gaat inzamelen voor o.a. het opknappen van de onderkomens van leraren bij de school en de bouw van een schoolbibliotheek. Er blijft in 2018 intensief contact met de Katemoschool (het team en de oudercommissie). Er zal ook intensief worden samengewerkt met de betreffende safarilodge.