DE STICHTING


Werkwijze

Wij vinden het belangrijk om goed samen te werken met de lokale bevolking en professionals ter plaatse.

 

In Ghana zijn Sarah en Frank Sam onze contactpersonen. In Nederland werkten we samen met de Ghanese Gifty Manukure, voorzitter van WIPSA (Women in Positive Social Actions). 

 

In Mfuwe (Zambia) hebben we nauw contact met de Deps (Deputy Secretary of Education) en de organisatie Chipembele Wildlife Trust. Samen zijn er twee scholen geselecteerd die een professionaliseringsbeleid hebben en duidelijke ontwikkelingsdoelen nastreven: de  Kakumbischool en de Uyobaschool. In de naaste toekomst zullen ook leerkrachten van andere scholen worden getraind in de aanpak. Er wordt een lokaal ondersteuningsteam gevormd: de scholen hebben een interne coördinator en Charles Zulu (oud schooldirecteur en een goede bekende in de gehele omgeving) coördineert namens de stichting het project inhoudelijk en begeleidt de teams. In de loop der jaren zijn er nog drie scholen aan het project toegevoegd. Er staan nog meer scholen te trappelen om mee toe doen.

 

Over ons

Sedert 1 januari 2017 heeft Stichting Kambo de ANBI status. De huidige bestuursleden zijn Floriane Jaspers, Rina Crabbendam en Renée-Michelle Niessen.

 

Het begon allemaal in 2007. Renée-Michelle is in Ghana in contact gekomen met Frank Sam. Zij werd geraakt door de kracht en het doorzettingsvermogen van straatkinderen in Gomoa Achiase en omgeving. Door de slechte omstandigheden van de kinderen die op straat moesten leven, werd zij geïnspireerd tot het opzetten van een weeshuis in het dorp Gomoa Achiase, samen met  Frank Sam. 

 

Floriane is in 2012 in aanraking gekomen met het Achiase Childrens Home. Marianne Verhallen en Rina Crabbendam werkten in Ghana samen met Jodee Robertson uit San Francisco. Ze vonden elkaar in een gemeenschappelijke droom: kinderen een goed onderdak en beter onderwijs bieden. Van daaruit hebben wij het initiatief genomen tot het oprichten van Stichting Kambo.


In Zambia raakten Marianne en Simon Verhallen betrokken bij scholen in Mfuwe. Deze regio kan in de toekomst economisch veel profijt hebben van het opkomende toerisme. Nu nog worden veel gekwalificeerde werknemers elders in Zambia geworven. Het is onze bedoeling dat de regio veel meer gaat profiteren van het groeiende toerisme en de extra steun van buitenlandse sponsoring. Dat biedt kansen, maar daarvoor zijn een hoger scholingsniveau en een goede beheersing van het Engels onontbeerlijk.