LOGO3000LOGO3000

Onder de titel LOGO3000 Zambia is een taalproject gestart: doel is om kinderen van jongs af aan op een speelse manier Engels te leren, zodat ze zonder problemen kunnen doorstromen naar de hogere groepen. We stellen daarvoor materialen beschikbaar en organiseren teamtrainingen voor de leerkrachten. Zij zijn zonder uitzondering enorm gemotiveerd om de trainingen te volgen en de nieuwe aanpak in de klassen te introduceren. Hun evaluaties zijn erg lovend en andere scholen willen ook graag deelnemen aan het project.

Materialen

De materialen bestaan uit duidelijke afbeeldingen van basiswoorden op grote posters die in de klas hangen. 

 

Bij de afbeeldingen staan kant en klaar uitgeschreven lesprotocollen voor het aanbieden en oefenen van de Engelse woorden.

 

De Scholen

De Kakumbischool telt ruim 500 leerlingen en de Uyobaschool ongeveer 800 leerlingen. De klassegrootte is gemiddeld 60 leerlingen.De  Kakumbischool kreeg in korte tijd zoveel extra leerlingen dat er dubbele schooltijden werden geïntroduceerd: de helft van de leerlingen heeft 's ochtends les en de andere helft 's middags.

In 2016 is met hulp van een Zwitserse hulporganisatie een tweede schoolgebouw gebouwd met vier klaslokalen en een ruimte voor een op te zetten schoolbibliotheek. De Kakumbischool heeft in 2015 elektriciteit gekregen. De Uyobaschool had al een paar jaar beperkt elektriciteit, maar sinds kort nu in alle klaslokalen. De Kakumbischool en de Uyobaschool hebben recentelijk kunnen uitbreiden vanwege hulp van buitenlandse sponsors. 

Sinds 2017 zijn er drie nieuwe scholen in het project gaan participeren: de Mwandakwisanaschool, de Katemoschool en de Chiwawatalaschool. De teams van die scholen krijgen ook drie maal per jaar trainingen en ook hier zetten de leerkrachten (van Grade 2, 3 en 4) de LOGO300 materialen in. Aanhet einde van elk trimester worden bij alle betrokken klassen toetsen afgenomen om de vorderingen te volgen. Samenwerking

Chipembele http://www.chipembele.org/

Project South Luangwe http://www.projectluangwa.org