SCHOOL-LANGUAGE ACADEMY


Er is, in samenwerking met lokale organisaties in Zambia, een ngo, opgericht, met als doel scholen en leerkrachten deskundiger te maken en verder te ondersteunen op het gebied van woordenschatuitbreiding en schooltaal met behulp van kennis en ervaring die in de afgelopen in Nederland is ontwikkeld .