Schoolbanken voor Mfuwe


Met behulp van het geld dat is ingezameld bij de afscheidsreceptie van Simon Verhallen in het voorjaar 2017 zijn onlangs twee arme scholen in het achterland van Zambia aan schoolbanken en andere basisvoorzieningen geholpen.

 

De Mwandakisane School is een relatief nieuwe school. Er is een gebouw van 3 klaslokalen dat enkele jaren geleden is gebouwd. Een heel nieuw gebouw voor nog eens 2 klaslokalen en een lerarenkamer (annex schoolboeken kast) is dit voorjaar beschikbaar gekomen na een schenking van een Duitse bankier. Voor het nieuwe gebouw (lagere klassen) komen nieuwe schoolbankjes; het oude gebouw had maar 28 bankjes voor ongeveer 90 leerlingen. We hebben bij de plaatselijke smid 30 nieuwe (tweezits-)schoolbanken laten maken, die inmiddels in gebruik zijn genomen. Kinderen kunnen nu weer twee-aan-twee zitten. Dat schrijft een stuk beter.

 

De Katemo Primary School is een heel oude school, ooit door missionarissen opgezet. De school ligt ver in het achterland; bijna 1,5 uur rijden vanaf de doorgaande weg. Ruim een jaar geleden is het golfplaten dak van de school gewaaid. De community (de dorpsgemeenschap) heeft geld bij elkaar gebracht voor materialen en het dak weer geplaatst. In de tussentijd waren een paar maanden (regentijd) verstreken en van veel schoolbanken waren het bovenblad en de zitting (geperst hout) inmiddels half vergaan. Voor dit schoolgebouw zijn onlangs door de smid 40 nieuwe meubels gemaakt: de oude ijzeren frames zijn hergebruikt en van een stalen zitting en schrijfblad voorzien en opnieuw geverfd. 80 leerlingen kunnen nu weer zittend schrijven en lezen.

 

 

 


Arm en rijk


 De Zambiaanse overheid financiert het onderwijs en het onderwijspersoneel volgens vaste regels. Maar toch zijn er arme en rijke scholen. De “rijke” scholen vinden we meestal in de grote steden en welvarende delen van het land. Naast de rijksinkomsten krijgen zulke scholen extra schoolgeld van de ouders en kunnen daar van alles mee doen: materialen, apparaten en meubels aanschaffen, of een schoolbibliotheek inrichten en ook leerkrachten een surplus op hun salaris geven. Soms krijgen scholen donaties van particulieren in het buitenland of charitatieve instellingen; deze gelden kunnen gebruikt worden voor aanvullende voorzieningen. Scholen die ver in het achterland staan en niet zulke goede connecties hebben, hebben dus minder voorzieningen en daar wonen ook vaak de arme ouders die geen extra schoolgeld kunnen geven.