Stichting Wilde Ganzen

Als stichting zijn we er trots op dat we gesteund worden door de stichting Wilde Ganzen. Ook zij willen bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. Maar dan uiteraard op een veel bredere schaal dan wij dat doen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de financiële steun die wij ontvangen.