PARTNERS


Stichting Wilde Ganzen

   Als Stichting Kambo zijn we er trots op dat wij gesteund worden door de stichting Wilde Ganzen. Ook zij willen bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. Maar dan uiteraard op een veel bredere schaal dan wij dat doen. Donaties kunnen ook rechtstreeks naar de stichting Wilde Ganzen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 

NL53INGB0000040000 onder vermelding van 'Actieresultaat 2018.0236 School Language Academy Zambia'. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de financiële steun die wij voor ons project 'School Language Academy Zambia' ontvangen; zij dragen 50% bij van het totaal bedrag, dat wij aan donaties ontvangen.

 

 


www.wildeganzen.nl


Triodos Give the change

   'Give the Change' is een initiatief van Triodos Foundation. Deze stichting is opgericht om met geefgeld positieve ontwikkelingen te stimuleren. 

  Het doel van 'Give the Change' is om een community van gevers te verbinden met projecten om zo samen een meer duurzame impact te kunnen maken.

 Track & Trail River Camp Lodge Zambia

  Track & Trail River Camp Lodge is een lokale partner die ons op zowel financieel als logistiek gebied ondersteunt in het uitvoeren van onze activiteiten ter plaatse.

 Strandtent Solbeach Scheveningen

  Solbeach is een partner in Nederland die ons periodiek financieel ondersteunt.