PARTNERS


Stichting Wilde Ganzen

Als Stichting Kambo zijn we er trots op dat wij gesteund worden door de stichting Wilde Ganzen. Ook zij willen bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. Maar dan uiteraard op een veel bredere schaal dan wij dat doen. Donaties kunnen ook rechtstreeks naar de stichting Wilde Ganzen worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL53INGB0000040000 onder vermelding van 'Actieresultaat 2018.0236 School Language Academy Zambia'. zijn hen zeer erkentelijk voor de financiële steun die wij voor ons project 'School Language Academy Zambia' ontvangen; zij dragen 50% bij van het totaal bedrag, dat wij aan donaties ontvangen.

 

 


www.wildeganzen.nl


Triodos Give the change

Give the Change is een initiatief van Triodos Foundation. Deze stichting is opgericht om met geefgeld positieve ontwikkelingen te stimuleren. Give the Change is een nieuw initiatief van Triodos Foundation om dit op een eigentijdse manier voort te zetten. Het doel van Give the Change is om een community van gevers te verbinden met projecten, en zo samen meer duurzame impact te maken.


Track & Trail River Camp Lodge Zambia

Track & Trail River Camp Lodge is een lokale partner die ons op zowel financieel als logistiek gebied ondersteunt in het uitvoeren van onze activiteiten ter plaatse.