DE STICHTING


Werkwijze

  Wij vinden het belangrijk om goed samen te werken met de lokale bevolking en professionals ter plaatse.  

In Mfuwe (Zambia) hebben we nauwe contacten met het districtsbureau van het ministerie van onderwijs (de Debs; district educational board secretary), Ngo’s die in de regio actief zijn (Chipembele Wildlife Trust, Project South Luangwe) en internationale ontwikkelingsprojecten die in het basis-onderwijs actief zijn (I-Pall en US-AID). De afgelopen jaren waren er vijf scholen in onze pilot betrokken. Op de scholen is steeds intensief overleg met de leerkrachtenteams en de oudercommissies; ons doel is om in het kader van het lokale professionaliseringsbeleid duidelijke ontwikkelings-doelen na te streven en die af te stemmen met de betrokkenen.  In de hulp aan de scholen in Zambia heeft Stichting Kambo recentelijk besloten tot het volgen van twee stromen.

  Er is primaire ondersteuning van de scholen door het beschikbaar maken van onderwijsmaterialen om de taalvaardigheidsontwikkeling van leerlingen in de onderbouw een flinke stimulans te geven. Daarmee verbonden is een tweede stroom: de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op dit specifieke terrein. Daartoe heeft Kambo in samenwerking met vertegenwoordigers van de scholen in de regio en met hulp van Nederlandse donors (o.a. Wilde Ganzen en de Triodos Foundation) in Zambia een Ngo opgericht. Er is nu een lokaal ondersteuningsteam gevormd: de scholen werken samen met de coördinator Charles Zulu (oud schooldirecteur en een goede bekende in de gehele omgeving) aan trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering met materiaal uit Nederland. Elke jaar wordt deze scholengroep verder uitgebreid. 

 


Over ons

  Sedert 1 januari 2017 heeft Stichting Kambo de ANBI status. De huidige bestuursleden zijn Julia Strijland, Jan Maarse, Rosalie Fleuren en Boudewien van Heek.

 

  Het begon allemaal in 2007 in Ghana. Renée-Michelle Niessen, een voormalig bestuurslid, is daar in contact gekomen met het weeshuis Achiase Childrens Home. Zij werd geraakt door de kracht en het doorzettingsvermogen van straatkinderen in Gomoa Achiase en omgeving. Op dat moment werkten Marianne Verhallen en Rina Crabbendam, een ander voormalig bestuurslid, ook in Ghana,  samen met Jodee Robertson uit San Francisco.

  Ze vonden elkaar in een gemeenschappelijke droom: kinderen een goed onderdak en beter onderwijs bieden. Van daaruit hebben wij het initiatief genomen tot het oprichten van Stichting Kambo. In Zambia raakten Marianne en Simon Verhallen betrokken bij scholen in Mfuwe. Deze regio kan in de toekomst economisch veel profijt hebben van het opkomende toerisme. Nu nog worden veel gekwalificeerde werknemers elders in Zambia geworven. Het is onze bedoeling dat de regio veel meer gaat profiteren van het groeiende toerisme en de extra steun van buitenlandse sponsoring. Dat biedt kansen, maar daarvoor zijn een hoger scholingsniveau en een goede beheersing van de Engelse taal onontbeerlijk.