DE SCHOLEN IN ZAMBIA


   In 2015 is gestart met twee scholen: de Kakumbischool telt ruim 500 leerlingen, de Uyobaschool heeft ongeveer 950 leerlingen. De klassengrootte is gemiddeld 60 leerlingen. Beide scholen hebben zo veel leerlingen gekregen de laatste jaren, terwijl er geen extra leerkrachten zijn aangesteld, dat er dubbele schooltijden werden geïntroduceerd: de helft van de leerlingen heeft 's ochtends les en de andere helft 's middags. Sinds 2017 zijn er drie nieuwe scholen in het project gaan participeren: de Mwandakwisanaschool, de Katemo-school en de Chiwawatalaschool. 

   De teams van die scholen krijgen drie maal per jaar trainingen en ook hier zetten de leerkrachten van grade 2, 3, 4 en 5 de LOGO2000 materialen in. Aan het einde van elk trimester worden bij alle betrokken klassen toetsen afgenomen om de vorderingen te volgen. In 2019 zijn er drie nieuwe scholen gestart: de Chiutika school, de Matula school en de Malimba school. In 2021 volgden de Mfuwe day School en de Nsefu school. Elke school heeft een Nederlandse sponsor die de aanschaf van alle lesmaterialen financiert. Scholen geven feedback aan de sponsors en de resultaten van de assessments worden algemeen verspreid. Meer informatie