PROJECTEN/PROJECTS


School Language Academy

LOGO2000


   Er is in, samenwerking met lokale organisaties in Zambia, een ngo opgericht met als doel scholen en leerkrachten deskundiger te maken en verder te ondersteunen op het gebied van woordenschatuitbreiding en schooltaal met behulp van kennis en ervaring die in de afgelopen jaren in Nederland is ontwikkeld. Meer informatie

  Scholen die participeren ontvangen pakketten onderwijs materialen en hulpmiddelen om in de lagere klassen de mondelinge taalontwikkeling van het Engels extra stimuleren, zodat de leerlingen in hogere klassen met succes de boeken van de schoolvakken kunnen lezen en begrijpen.

Meer informatie

 

 


Cooperation Track & Trail River Camp

  Stichting Kambo en Track & Trail River Camp werken nauw samen om het onderwijs en de school faciliteiten van de Katemo Primary School te verbeteren. Meer informatie 

 

  Stichting Kambo and Track & Trail River Camp are partnering to improve education and school facilities at Katemo Primary School.

 

Schoolbanken en bibliotheekkasten voor Mfuwe, Zambia

   Voor een tweetal scholen in Mfuwe is geld ingezameld voor schoolbanken en aanverwante voorzieningen. 

Ghana

   Kinderopvangcentrum en inrichting van een nieuwe school.

Meer informatie