PROJECTEN/PROJECTS


De scholen in Zambia

   In 2015 is gestart met twee scholen: de Kakumbi school telt thans ruim 500 leerlingen en de Uyoba school met nu ongeveer 950 leerlingen. Sinds 2017 zijn er drie nieuwe scholen in het project gaan participeren: de Mwandakwisana school, de Katemo school en de Chiwawatala school. Vervolgens zijn in 2019 zijn weer drie nieuwe scholen gestart: de Chiutika school, de Matula school en de Malimba school, waarna in 2021 de Mfuwe day school en de Nsefu school volgden. Meer informatie

 

LOGO 2000

   Onder de titel LOGO2000 Zambia is een taalproject gestart: doel is om kinderen van jongs af aan op een speelse manier mondeling basis-Engels te leren, zodat ze zonder problemen kunnen doorstromen naar de hogere groepen en met succes de schoolvakken kunnen volgen. We stellen daarvoor materialen beschikbaar die in Nederland zijn ontwikkeld en naar het Engels zijn omgezet. We organiseren teamtrainingen voor de leerkrachten. In 2024 zijn er weer 5 scholen bijgekomen: Kapani, Msalute, Jumbe Primary, Mnkhanya en Kasinga. Meer informatie


   Er is in, samenwerking met lokale organisaties in Zambia, een ngo opgericht met als doel scholen en leerkrachten deskundiger te maken en verder te ondersteunen op het gebied van woordenschatuitbreiding en schooltaal met behulp van kennis en ervaring die in de afgelopen jaren in Nederland is ontwikkeld. Meer informatie


Cooperation Track & Trail River Camp

  Stichting Kambo en Track & Trail River Camp werken nauw samen om het onderwijs en de school faciliteiten van de Katemo Primary School te verbeteren. Meer informatie 

 

  Stichting Kambo and Track & Trail River Camp are partnering to improve education and school facilities at Katemo Primary School.

 

Schoolbanken en bibliotheekkasten voor Mfuwe, Zambia

   Voor een tweetal scholen in Mfuwe is geld ingezameld voor schoolbanken en aanverwante voorzieningen.