LOGO2000LOGO2000

  Onder de titel LOGO2000 Zambia is een taalproject gestart: doel is om kinderen van jongs af aan op een speelse manier mondeling basis-Engels te leren, zodat ze zonder problemen kunnen doorstromen naar de hogere groepen en met succes de schoolvakken kunnen volgen. We stellen daarvoor materialen beschikbaar die in Nederland zijn ontwikkeld en naar het Engels zijn omgezet. We organiseren teamtrainingen voor de leerkrachten. Leerkrachten zijn zonder uitzondering enorm gemotiveerd om de trainingen te volgen en de nieuwe aanpak in de klassen te introduceren. Hun evaluaties zijn erg lovend en andere scholen willen ook graag deelnemen aan het project.

Materialen

 De materialen bestaan uit afbeeldingen van basiswoorden op posters die in de klas opgehangen worden. Bij de posters hebben de leerkrachten ook kant-en-klaar uitgeschreven lesproto-collen voor het aanbieden en oefenen van de Engelse woorden. Alle klassen volgen een uniform  programma met een jaarrooster.

   Bij de afbeeldingen staan kant- en- klaar uitgeschreven lesprotocollen voor het aanbieden en oefenen van de Engelse woorden.

 Samenwerking

Chipembele http://www.chipembele.org/

Project South Luangwe http://www.projectluangwa.org