LOGO2000LOGO2000

  Onder de titel LOGO2000 Zambia is een taalproject gestart: doel is om kinderen van jongs af aan op een speelse manier mondeling basis-Engels te leren, zodat ze zonder problemen kunnen doorstromen naar de hogere groepen en met succes de schoolvakken kunnen volgen. We stellen daarvoor materialen beschikbaar die in Nederland zijn ontwikkeld en naar het Engels zijn omgezet. We organiseren teamtrainingen voor de leerkrachten. Leerkrachten zijn zonder uitzondering enorm gemotiveerd om de trainingen te volgen en de nieuwe aanpak in de klassen te introduceren. Hun evaluaties zijn erg lovend en andere scholen willen ook graag deelnemen aan het project.

Materialen

 De materialen bestaan uit afbeeldingen van basiswoorden op posters die in de klas opgehangen worden. Bij de posters hebben de leerkrachten ook kant-en-klaar uitgeschreven lesproto-collen voor het aanbieden en oefenen van de Engelse woorden. Alle klassen volgen een uniform programma met een jaarrooster.

   Bij de afbeeldingen staan kant- en- klaar uitgeschreven lesprotocollen voor het aanbieden en oefenen van de Engelse woorden.

 

De Scholen

   In 2015 is gestart met twee scholen. De Kakumbischool telt ruim 500 leerlingen, de Uyobaschool heeft ongeveer 950 leerlingen. De klassengrootte is gemiddeld 60 leerlingen. De Kakumbischool kreeg in korte tijd zoveel extra leerlingen dat er dubbele schooltijden werden geïntroduceerd: de helft van de leerlingen heeft 's ochtends les en de andere helft 's middags.

   In 2016 is met hulp van een Zwitserse hulporganisatie een tweede school-gebouw gebouwd met vier klaslokalen en een ruimte voor een nog op te zetten schoolbibliotheek. De Kakumbischool heeft in 2016 elektriciteit gekregen. De Uyobaschool had al een paar jaar beperkt elektriciteit, maar sinds kort nu in alle klaslokalen. De Kakumbischool en de Uyobaschool hebben recentelijk kunnen uitbreiden vanwege hulp van buitenlandse sponsors. 

  Sinds 2017 zijn er drie nieuwe scholen in het project gaan participeren: de Mwandakwisanaschool, de Katemo-school en de Chiwawatalaschool. De teams van die scholen krijgen ook drie maal per jaar trainingen en ook hier zetten de leerkrachten van grade 2, 3, 4 en 5 de LOGO2000 materialen in. Aan het einde van elk trimester worden bij alle betrokken klassen toetsen afgenomen om de vorderingen te volgen. 

 Samenwerking

Chipembele http://www.chipembele.org/

Project South Luangwe http://www.projectluangwa.org