DOELSTELLING


  De stichting heeft ten doel het bijdragen tot de verbetering en bevordering van het onderwijs en de leefomstandigheden van kinderen in Afrika en het verrichten

van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.